Dla kogo?

Psychoterapia adresowana jest do:

  • osób które chciałyby zmienić swoje życie, dążąc do lepszego kontaktu ze sobą i z innymi,
  • osób które pragną poprawić swoje relacje w pracy, rodzinie, z partnerem,
  • osób mających trudności w kontaktach i komunikacji z innymi ludźmi,
  • osób doświadczających problemów wiary w siebie i niskiego poczucia wartości,
  • osób doświadczających problemów ze stresem,
  • osób pragnących poprawić jakość swojego życia,
  • dorosłych dzieci alkoholików (DDA),
  • osób z zaburzeniami łaknienia.